نقاشیهای زیبا از تخت جمشید

نماى كلى تخت جمشيد
 

دروازه ملل

 

كاخ آپادانا

 

تالار شورا


 

كاخ صد ستون


  

كاخ تچر
 

كاخ هَديش
 

كاخ ملكه 

بناى H

+ نوشته شده در ۸۷/۱۱/۱۷ساعت توسط سپنتامان |